Nosweithiau rhieni Blwyddyn 5 a 6 Miss Dascalu/ Miss Dascalu’s Year 5 and 6 parents evening

Yn anffodus, bydd angen ail drefnu nosweithiau rhieni Miss Dascalu. Byddwn yn cadarnhau dyddiad newydd ar gyfer y nosweithiau rhieni wythnos nesaf.
Unfortunately, we will have to re arrange Miss Dascalu’s parents evening. We will confirm the new date for the parents evening next week.