Nosweithiau rhieni a HMS/ Parents evening and Inset day

I’ch atgoffa, bydd posib archebu lle ar gyfer y noson rieni hyd at 12 o’r gloch, Dydd Gwener yr 8fed o Hydref. Ni fydd posib archebu ar ôl hyn.
Hefyd, mae’r 22ain o Hydref yn ddiwrnod hyfforddiant i staff, felly bydd yr ysgol yn cau i’r disgyblion ar gyfer hanner tymor ar ddydd Iau y 21ain o Hydref. Bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar y 1af o Dachwedd.
To remind you, it is possible to book a slot for parents evening through the school cloud until 12pm on Friday the 8th of October. After this, it will not be possible to book a slot.
Also, the 22nd of October is a teacher training inset day therefore the school will close for pupils on Thursday the 21st of October for half term. The pupils will return on Monday the 1st of November.