Noswaith rhieni Dosbarth Miss Whyte/ Miss Whyte’e parents evening

Ni fydd posib cynnal nosweithiau rhieni Miss Whyte heno na nos fory. Byddwn yn ail drefnu ar gyfer Dydd Llun a Dydd Mawrth nesaf. Byddwn yn eich hysbysu pan y bydd yn bosib i chi ail fwcio. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. 
It will not be possible to hold the parents evening for Miss Whyte’s class tonight and tomorrow night. We will rearrange the parents evening for Monday and Tuesday evening next week. We will inform you when the booking system is live. Apologies for any inconvenience.