Noson rieni/ Parents evening

Cofiwch bod y system er mwyn archebu lle ar gyfer noson rieni yn fyw. Os oes problem, cysylltwch â swyddfa’r ysgol. Mwynhewch y penwythnos hir! 
To remind you, the booking system for parents evening is live. If you have any problems, please contact the school. Enjoy the long weekend!