Noson rieni / Parents evening

Mae y system ‘school cloud’ yn awr yn fyw i chi archebu amser ar gyfer nosweithiau rhieni wythnos nesaf. Gweler yr atodiad sy’n cynnwys cyfarwyddiadau sut i ddefnyddio school cloud. Croeso i chi gygylltu os oes unrhyw gwestiwn gennych.
It is now possible to book a time slot for the parents evening next week by using the school cloud system. Attached are instructions on how to use the school cloud system. Please contact the school if you have any questions.