Noson rieni Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 parents evening

Dyma’r linc i drefnu galwad noson rieni. Byddwn yn ceisio rhoi galwad rhwng yr amseroedd yr ydych wedi nodi. Er mwyn trefnu amser, clicwch ar ddosbarth eich plentyn/ Here are the links for receiving a phone call on parents evening. We will try our best to call you between the times have noted. To arrange a time, please click on your child’s class.
Dosbarth Mrs Lisa Jones
Dosbarth Mr Meredith
Dosbarth Miss Pritchard
Dosbarth Miss Lowri Dascalu