Noson rieni Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 parents evening

Dyma’r linc i drefnu galwad noson rieni. Byddwn yn ceisio rhoi galwad rhwng yr amseroedd yr ydych wedi nodi. Er mwyn trefnu amser, clicwch ar ddosbarth eich plentyn/ Here are the links for receiving a phone call on parents evening. We will try our best to call you between the times have noted. To arrange a time, please click on your child’s class.
 
Dosbarth Mr Gwyndaf Davies
Dosbarth Miss Jasmin Mayo
Dosbarth Mrs Stacey Evans