Nofio Bl 5 a 6/ Years 5 and 6 swimming

I’ch atgoffa, bydd dosbarth Miss Dascalu yn mynd i nofio yfory/ To remind you Miss Dascalu’s class will be swimming tomorrow. 
Dyma fydd trefn gweddill y dosbarthiadau. Bydd llythyr ar y ffordd

 Here are the dates for the rest of the classes. Letters to follow.
18.06.21 5&6 Mrs L Jones
25.06.21 5&6 Mrs L Wright

02.07.21 5&6 Mr Meredith