Neges i rieni/ Message to parents

Os yw eich plentyn yn profi’n bositif o Covid yn ystod Dydd Iau neu Dydd Gwener yr wythnos yma, allwch chi sicrhau eich bod yn ebostio’r ysgol neu ffonio’r rhif yma os gwelwch yn dda, 07895497725. Mae’n hanfodol ein bod yn derbyn y wybodaeth yma gan y gallai hyn gael effaith ar ddisgyblion ac aelodau o staff eraill. Gweler y llythyr sydd wedi atodi.
If your child tests positive for Covid during Thursday or Friday this week, can you ensure that you email the school or call this number please, 07895497725. It is essential that we receive this information as this could have an impact on other pupils and members of staff. Please see attached letter.