Neges i rieni/ A message to parents

Ar ôl blynyddoedd maith yma yn Ysgol Bodhyfryd, bydd Mrs Meira Daniel yn ymddeol ar ddiwedd y tymor. Yr ydym ni fel ysgol, a cannoedd o ddisgyblion ar hyd y blynyddoedd, wedi bod mor ffodus i gael athrawes arbennig iawn sydd wedi rhoi’r dechrau gorau posib i ddisgyblion Bodhyfryd.

Er mwyn dangos ein cydnabyddiaeth am y gwaith di flino, yr ydym fel staff am gasglu arian, ac mae croeso i chi gyfrannu pe byddech yn dymuno gwneud hynny. Gallwch anfon unrhyw gyfraniad/ cerdyn i’r ysgol. Diolch yn fawr.
After many years here at Ysgol Bodhyfryd, Mrs Meira Daniel will be retiring at the end of term. Hundreds of pupils over the years have been so fortunate to have a very special teacher who has given them the best possible start to their school life.

As a sign of our recognition for the years of dedication, we as staff are collecting money, and you are welcome to contribute if you would like to. You can send any contribution or a card to the school. Thank you very much.