Neges i Flwyddyn 5 a 6/ Message for Years 5 and 6

Cofiwch fod Tempest yma ddydd Llun yn tynnu lluniau dosbarth,  felly pawb i’r ysgol yn eu gwisg ysgol cywir a dod a gwisg addysg gorfforol mewn bag hefo nhw os gwelwch yn dda. 

Diolch
Remember Tempest is here on Monday taking class photos.  Please remember to come to school in correct school uniform and bring your p.e kit in a bag with you.

Thank you