Neges i Flwyddyn 1 a 2/ Message for Year 1 and 2 pupils

Gall y disgyblion wisgo eu dillad addysg gorfforol i’r ysgol yfory gan fod gweithgareddau addysg gorfforol yn ystod y dydd/ 
The pupils can wear their pe clothes to school tomorrow as there will be physical education activities during the day.