Neges i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6/ A message for year 5 and 6 pupils

Oes posib i’r disgyblion ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda ar gyfer gweithgareddau pel droed. Diolch
Could Year 5 and 6 pupils bring their PE kit tomorrow as there will be football sessions for the pupils. Thank you.