Neges i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6/ A message for Year 5 & 6 pupils

Cofiwch ddod â hen ddillad cynnes/ hen esgidiau os hoffech helpu i ddatblygu’r ardal tu allan wythnos yma! Mae gwaith peintio a garddio i’w wneud!! Diolch yn fawr. 
If you would like to help develop the outside area this week, remember to bring warm old clothes and shoes! There is painting and gardening work to be done!! Thank you.