Neges gan ddosbarth Mrs Jones/ A message from Mrs Jones’s class

Mae dosbarth Mrs Jones wedi bod yn edrych ar egni a sut mae cynhesu byd eang yn effeithio’r blaned. Os oes ganddoch chi funud os gwelwch yn dda wnewch chi lenwi’r holiadur yma. Bydd canlyniadau’r holiadur yn ein helpu ni feddwl beth sydd yn cael ei wneud yn barod a beth allwn ni wneud i helpu.

Mrs Jones’s class have been looking at energy and how climate change has affected the world. If you have a minute, please could you fill in this questionnaire. The results will help us think of what is being done and what else we could do to help. Diolch/Thank You 

Os gwelwch yn dda a wnewch chi lenwi’r holiadur yma i helpu ni efo ein gwaith gwyddoniaeth/ Please can you fill in this questionnaire to help us with our science work. Diolch/ Thank you.
forms.office.com