Neges brys, cau ysgol/ Urgent message, school closure

Oherwydd y tywydd garw yr ydym yn disgwyl yfory yr ydym newydd dderbyn gwybodaeth NA FYDD YSGOLION AR AGOR YFORY YN SIR WRECSAM.  Bydd yr ysgol felly yn ail agor ar Ddydd Mawrth y 1af o Fawrth.  
We have just received information from the County that due to the weather conditions, THE SCHOOL WILL NOT BE OPEN TOMORROW. The school will therefore reopen after the half term on Tuesday the 1st of March.