Nadolig Llawen/ Merry Christmas

Image.jpeg
Diolch i Ela, Blwyddyn 6 am greu cerdyn mor hyfryd. Gweler y llythyr sydd wedi atodi/ Thank you to Ela, Year 6, for creating such a lovely and hopeful card! Please see attached letter.