Mis Medi/ September

Mae Kirsty Williams newydd ddatgan y bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Mis Medi, ond bydd hefyd cyfnod o hyblygrwydd am bythefnos cynta’r tymor. Byddwn fel ysgol yn mynd ati i wneud trefniadau ar gyfer Mis Medi gan ddilyn canllawiau y Llywodraeth a chanllawiau sirol ac yn eich hysbysu o’r trefniadau cyn pen y tymor. Gan nad yw wedi bod yn bosib i gael cyfnod o drosglwyddo, byddwn yn rhannu trefniadau dosbarth gyda chi dechrau wythnos nesaf. Bydd fideo croesawu gan athro eich plentyn. Yn y cyfamser, rydym wedi atodi dyddiadau 20/21 gyda chi.

Kisrty Williams has just announced that pupils will be returning to school in September, and there will be a period of flexibility for the first two weeks of term. We will be making arrangements as a school for September and will follow Welsh Government and Local Authority guidance. These will be shared with you before the end of term. As it has not been possible for pupils to have a transfer period to their new classrooms, we will be sending out information and a video from the teachers at the beginning of next week. In the meantime, we have attached the dates for the next academic year.

doc icon Dyddiadau-tymhorau-ysgol-2020-2021.doc