Mewngofnodi i Seesaw / Seesaw sign in

Seesaw -cysylltu o adref

Rydym yn anfon ” Home Learning Code” adref hefo pob plentyn er mwyn iddynt gysylltu, rhannu ac ymateb i weithgareddau amrywiol yr ysgol. Wnewch chi sicrhau eich bod yn cysylltu â’r cyfrif Seesaw o adref ac yn cadw’r cod yn saff. Unwaith mae eich plant wedi cofrestru eu cyfrif byddwn yn anfon gwahoddiad i rieni a theuluoedd gysylltu â siwrnal dysgu eu plant.

Seesaw Home Learning Codes

We are sending home individual Home Learning codes with each student this week. Please could you ensure that your child connects to their account and please keep your code safe should you need to use it again. Once your child is registered we will send out a family invite to allow you to view your children’s learning journals and pick up messages.

Diolch

 

Sent from Mail for Windows