Merched Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 girls

Bydd sesiwn ymarfer pel droed i ferched yn ystod y dydd yfory. Os hoffai eich plentyn gymeryd rhan, oes posib iddynt ddod a dillad addysg gorfforol yfory os gwelwch yn dda.
There will be a training session during the day tomorrow. If your child would like to take part, would it be possible for them to bring their PE kit tomorrow please.