Menter Iaith

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cynnal dau ddigwyddiad dros Zoom wythnos nesaf. Gweler y manylion isod 

 

Cwis Euro 2020   

 

Mi fydd hon yn noson berffaith i unrhyw un sy’n cefnogi tîm pêl-droed Cymru. Byddwn yn cynnal noson cwis arbennig ar bêl-droed a’r Ewros gyda’r Cwisfeistr, Llion Williams (George Huws, C’mon Midffild) ar nos Iau, 27ain o Fai am 6:30pm. 

 

Sioe Hud a Lledrith

 

I ddathlu dechrau gwyliau hanner tymor mi fydd Professor Llusern yn cynnal Sioe Hud a Lledrith i blant ar ddydd Gwener, 28ain o Fai am 5:00pm. Mi fydd hi’n awr llawn hwyl, hud a lledrith.  

Menter Iaith Fflint a Wrecsam are holding two events over Zoom next week. You can see details of both events below

Euro 2020 Quiz   

 

A perfect evening for Welsh football fans. A special quiz night on Welsh football and the Euros with Quizmaster, Llion Willians (George Huws, C’mon Midffild) on Thursday, 27th May at 6:30pm. 

 

Magic Show 

 

To celebrate the start of the half term holidays, Professor Llusern will be holding a magic show on Friday, 28th May at 5:00pm. An hour of fun and magic .  

 

Image.png
Image.png