Meithrin a Derbyn: dathlu Dydd Gwyl Dewi

Mae plant y Derbyn yn mwynhau y dathlu.