Meis Medi/ September

Dyma ychydig o wybodaeth i chi ar ddechrau’r tymor/ Attached is some information regarding the new term