Manylion cyswllt/ Contact details

Pwysig: Os yw eich manylion cyswllt wedi newid, oes posib i chi anfon eich rhif ffôn newydd neu cyfeiriad newydd atom os gwelwch yn dda er mwyn diweddaru eich manylion. Diolch. 
Important: If any contact details have changed, if you have a new phone number or have moved house recently, could you please inform the school office and we will update our records. Thank you.