Mae cymorth ariannol ar gael i fwy o ddysgwyr yn Wrecsam

Financial help available to more students in Wrexham.
Weler y llythyr am fwy o fanylion
See letter for more details.