Mabolgampau/ Sports day

Yn anffodus, ni fydd mabolgampau i Flwyddyn 3 a 4 heddiw. Roedd y cae yn llithrig ben bore ac mae wedi bwrw mwy ers naw. Byddwn felly yn ail drefnu ar gyfer pnawn Dydd Iau yr 20fed o Fehefin.
Unfortunately we have decided not to hold the sports day for Years 3 and 4 today as it rained overnight and it has rained since 9. The sports day will be held on Thursday the 20th of June at 1:30.