Mabolgampau Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 sports day

Daeth y glaw! Yn anffodus yr ydym am ohurio’r mabolgampau. Byddwn yn ail drefnu ar gyfer Dydd Mercher y 15fed o Fehefin am 1:30 gan obeithio am dywydd gwell! 

Unfortunately the rain has arrived! We will rearrange the sports day for years 5 and 6 and they will be held on Tuesday the 14th of June at 1:30. Apologies for the short notice this but we will cross our fingers for better weather!