Mabolgampau Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 sports day

Oherwydd y glaw, nid yw’n bosib i ni gynnal y mabolgampau heddiw. Byddwn yn anfon gwybodaeth ar gyfer dyddiad newydd i chi. Ymddiheuriadau am hyn, roeddem wedi gobeithio am dywydd sych.
Due to the rain, we will be unable to hold the sports day this morning.  We will send information on the new date for you. Apologies for this.