Mabolgampau Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 sports day

Gan fod y rhagolygon tywydd yn addo glaw Dydd Mercher, yr anffodus yr ydym am ohurio’r mabolgampau. Byddwn yn ail drefnu ar gyfer Dydd Mawrth y 14eg o Fehefin am 1:30 gan obeithio am dywydd gwell! 

As the forecast is for rain on Wednesday, we will rearrange the sports day for years 3 and 4 and they will be held on Tuesday the 14th of June at 1:30. Apologies for this but we will cross our fingers for better weather!