Mabolgampau 5a6 Sports day 12.6.23

Rydym am ohurio’r mabolgampau ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 yfory. Mae’r rhagolygon wedi newid yn ystod y diwrnod. Mae posibilrwydd o fellt yn hwyrach yn y prynhawn, ond mae hefyd rhagolygon o dywydd cynnes iawn ar ôl cinio. Byddwn yn cadarnhau dyddiad newydd y mabolgampau yfory. We have decided to postpone the sports for Year 5 and 6 tomorrow. The forecast has changed during the day. There is a chance of lightning later in the afternoon, but there are also forecasts of very warm weather after lunch. We will confirm the new date of the sports tomorrow.