Llythyr gwybodaeth ar gyfer y tymor/ A letter including information for the term

Gweler yr atodiad/ See attachment