Llyfryn Croeso nol/ Welcome back booklet

Mae llyfryn ‘Croeso yn ol’ i’w gael trwy seesaw. Mae’n cynnwys holl gwybodaeth a dyddiadau pwysig i’ch dyddiaduron. Os hoffech gopi papur, allwch chi gysylltu gyda swyddfa’r ysgol os gwelwch yn dda. Gawn ni eich atgoffa os gwelwch yn dda bod angen i’r disgyblion gyrraedd yr ysgol rhwng 8:45 a 8:55. gan fod nifer o ddisgyblion wedi cyrraedd yn hwyr wythnos yma. Diolch yn fawr.
The termly ‘Welcome back’ booklet is now available through your seesaw accounts. It includes important information and dates for the term ahead. If you would like a paper copy, please contact the school. Could we please kindly remind you the pupils need to arrive between 8:45 and 8:55 as a significant number have been late towards the end of this week. Thank you.