Lluniau Tempest/ Tempest pictures

Yr ydym wedi anfon linc i luniau’r dosbarthiadau ar google classroom dosbarth eich plentyn. Bydd lluniau’r dosbarthiadau Meithrin a Derbyn, Uned y cyfnod sylfaen/ cyfnod allweddol 2 ar seesaw.  Gallwch archebu’r lluniau trwy glicio ar y linc. Mae croeso i chi gysylltu os ydych angen manylion pellach.
We have sent a link with the class photos to your child’s google classroom on Hwb. The photos for the Nursery and Reception class and the resourced provision for the foundation phase and key stage 2 will be on Seesaw. You can order pictures by clicking on the link. Please contact the school should you need any assistance.