Lluniau tempest/ Tempest photos

Er gwybodaeth, ni fydd Tempest yn yr ysgol ar yr 20fed o Hydref. Bydd y cwmni yn ail drefnu dyddiad yn ystod Tymor y Gwanwyn. Unwaith iddynt gadarnhau’r dyddiad newydd wnawn ni adael i chi wybod/ For information, Tempest will not be in the school on the 20th of October. The company are rearranging a date during the spring term. Once we receive confirmation of the new date, we will let you know.