Lluniau Tempest/ Tempest photos

Annwyl rieni

Ydych chi wedi archrbu eich lluniau eto? Nodyn i’ch atgoffa mai’r diwrnod olaf ar gyfer cludiant am ddim yw Dydd Llun y 21ain o Dachwedd. Gallwch archebu trwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich linc unigryw neu wrth ymweld a www.tempest-orders.co.uk

Os ydych angen cymorth, gallwch gysylltu gyda Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3)

Llawer o ddiolch

Cwmni Tempest


Dear Parents,

Have you ordered your school photos yet? A polite reminder that the closing date for free delivery back to school is Monday 21st November 2022.  Order through the Tempest website using your unique link or visit www.tempest-orders.co.uk 

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).

Many thanks,

Tempest company