Lluniau Tempest/ Tempest photos

Bydd modd archebu lluniau dosbarth ar lein hyd y 3ydd o Orffennaf. Os nad ydych wedi archebu erbyn hynny, bydd y cwmni yn codi tâl cludo arnoch.
It is possible to order online Tempest pictures until the 3rd of July. If you order after the 3rd of July, the company will charge you for postage.