Lluniau Tempest/ Tempest photographs

Bydd cwmni Tempest yn yr ysgol ar Ddydd Mercher y 10fed o Dachwedd. Bydd posib cael llun unigol,  llun teuluol neu’r ddau os yw’r brawd neu chwaer hefyd yn Ysgol Bodhyfryd.  Oherwydd Covid, nid yw Tempest ar hyn o bryd yn gallu cynnwys lluniau o frawd neu chwaer sydd mewn ysgol arall neu sydd heb gychwyn ysgol eto. Byddwn yn sicrhau ein bod yn dilyn y canllawiau diogewlch Covid ac yn trafod gyda’r cwmni o flaen llaw.
Rydym wedi atodi linc i chi archebu pa fath o lun yr hoffech, bydd posib archebu hyd at y 16:00, y 3ydd o Dachwedd. Mae angen cwblhau ffurflen ar wahan ar gyfer pob plentyn. Os nad oes posib i chi archebu trwy’r ap, yna cysylltwch gyda’r swyddfa os gwelwch yn dda. Bydd angen archebu lluniau a talu ar lein yn uniongyrchol trwy wefan Tempest, fel y gwnaethpwyd gyda’r lluniau dosbarth llynedd.
Tempest will be in school on Wednesday the 10th of November. It will be possible to have an individual picture,  a family picture or both if the siblings are pupils at Ysgol Bodhyfryd. Due to Covid, Tempest do not currently take photos of siblings who are in another school or who have not yet started school. We will ensure that all Covid precautions are discussed with Tempest before they arrive and that all measures are in place for us to take the photographs in a safe manner. 
We have attached link for you to state if you would like a photo and what type of photo you wish to have. You will need to complete a separate form for each child. It will be possible to book until 16:00 on Wednesday the 3rd of November. If it is not possible for you to  book on the app, please contact the school office. The photos will then need to be ordered and paid for using the Tempest website, as was the case with the class photographs last year.