Lluniau dosbarth/ Class photos

I’ch atgoffa, bydd y dosbarthiadau yn cael llun dosbarth yfory/ To remind you, Tempest will be taking class photographs tomorrow.