Lluniau dosbarth/ Class photos

I’ch atgoffa, bydd cwmni lluniau Tempest yn yr ysgol Dydd Llun y 13eg o Fehefin.
To remind you, Tempest will be in school on Monday the 13th to take class photos.