Lle gwag i riant Lywodraethwr/ A vacancy for a parent governor

Gweler y llythyr sydd wedi atodi/ Please see attached letter