IGAS Pwysig/ Important

Gweler y llythyr yr ydym wedi derbyn gan y gwasanaeth Iechyd. NId ydym wedi derbyn fersiwn yn y Gymraeg, ond gan fod y neges yn un pwysig roeddwn yn awyddus i rannu’r llythyr efo chi.

Please see attached letter from the Health Board.