I’ch atgoffa/ To remind you

Cofiwch am ddiwrnod gwisgo siwmper Nadolig ar y 10fed. Nid oes angen cyfraniad tuag at yr elusen, ond mae croeso i chi wneud. Edrychwn ymlaen i weld y siwmperi lliwgar!! 
Gall yr holl ddisgyblion wisgo dillad eu hunain yfory. Os oes gennych unrhyw gyfraniad tuag at y raffl, byddem yn ddiolchgar iawn o’u derbyn. Os nad yw hi’n bosibl i ddod a cyfraniad yfory, yr ydym yn hapus i dderbyn cyfraniadau hyd at dydd Llun nesaf. Diolch yn fawr. 
Remember the Christmas jumper day next week. The pupils do not need to bring in a contribution, but you are welcome to do so if you wish. We look forward to seeing the colourful jumpers!! 
All pupils can wear their own clothes tomorrow. We would be very grateful for any contribution to the raffle, if it is not possible to bring anything tomorrow we are happy to receive any contribution up until Monday. Thank you.