I’ch atgoffa, dyddiau hms/ To remind you, staff training days

Bydd Dydd Gwener y 26ain o Fawrth a Dydd Llun y 12fed o Ebrill yn ddyddiau hyfforddiant mewn swydd. Bydd yr ysgol yn cau i’r disgyblion ar Ddydd Iau y 25ain o Fawrth ac yn ail agor ar gyfer tymor yr Haf ar Ddydd Mawrth y 13eg o Ebrill. 
Friday the 26th of March and Monday the 12th of April are staff training days, therefore the school will close for pupils on Thursday the 25th of March and will reopen for the summer term on Tuesday the 13th of April.