Hwb ar gyfer plant gweithwyr allweddol ar gyfer yr wythnos yn cychwyn yr 8fed o Fawrth/ Provision for children of critical workers in Key Stage 2 for the week beginning the 8th of March

I’ch atgoffa, os ydych yn weithiwr allweddol ac nid oes posib i chi wneud unrhyw drefniant arall o ran gofal plant, allwch chi gysylltu gyda’r ysgol cyn diwedd dydd Iau os gwelwch yn dda. Diolch.
Just a reminder, if you are a critical worker and need provision for your child/ children next week as you have been unable to make alternative arrangements, could you please contact the school before the end of the day on Thursday. Thank you.