Holidaur am ddysgu o bell/ Distance learning questionnaire

Byddem yn ddiolchgar iawn o gael sylwadau gennych am drefniadau dysgu o bell a syniadau am sut i ddatblygu’r trefniadau ymhellach. Bydd eich adborth yn hynod o ddefnyddiol ac yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Os allech chi lenwi’r holiadur erbyn y 3ydd o Orffennaf os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr/ We would be very grateful if you could share some comments regarding the distance learning and any suggestions on how it could be developed.  Your comments will be really useful and will help us plan for the future. Could you please complete the form by the 3rd of July. Thank you.