Holiadur/ Questionnaire

Diolch os ydych wedi cwblhau’r holiadur ar gyfer nosweithiau rhieni. Os nad ydych wedi cael cyfle eto, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r holiadur cyn diwedd wythnos nesaf er mwyn i ni gael eich barn am y nosweithiau rhieni. Bydd yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr.
Thank you to those who have completed the questionnaire regarding parents evening. We would be very grateful if you could complete the questionnaire before the end of next if you haven’t yet done so, as your opinions will help us to plan for the future. Thank you very much.