Gwybodaeth pwysig am orchudd gwynebau/ Important Information on face coverings

***Gweler y llythyr sydd wedi atodi gan Lywodraeth Cymru. Allwch chi sicrhau eich bod yn dilyn y canllawiau er mwyn diogelwch pawb yn yr ysgol***

***See important letter attached from Welsh Government. Please ensure that we follow the guidelines to keep our school community safe***