Gwybodaeth pwysig am ddyddiad cau tymor yr Haf/ Important information regarding the end of term date

Gweler yr atodiadau parthed diwrnod olaf y tymor. Bydd yr ysgol yn cau ar y 17eg o Orffennaf, ac nid ar y 24ain o Orffennaf. Nid ydym eto wedi derbyn y fersiwn Cymraeg o’r llythyr gan y Sir/ Please see attachments regarding the end of the summer term dates. All schools will close on the 17th of July rather than on the 24th of July.