Gwybodaeth i rieni/ Information for parents

I’ch atgoffa, os oes gan eich plentyn symptomau, mae angen iddynt aros adref, ac mae angen trefnu prawf PCR ac nid y prawf llif, a cysylltu’n syth unwaith i chi dderbyn y canlyniad. Diolch yn fawr.
To remind you, if your child has any symptoms they need to stay at home, and a PCR test needs to be arranged, rather than the lateral flow test. Could you please also contact the school immediately when you receive the test result. Thank you.