Gwybodaeth bwysig i Rieni Bl 6 / Important information for Year 6 parents

Gwybodaeth bwysig i Rieni Bl 6 / Important information for Year 6 parents

Mae Ysgol Morgan Llwyd wedi gofyn i ni rannu gwybodaeth bwysig am drefniadau trosglwyddo i’r ysgol uwchradd, gan gynnwys gwybodaeth am gludiant. Mae dwy ffurflen sydd angen eu llenwi a’u anfon i Ysgol Morgan Llwyd. Mae’r ffurflenni wedi llwytho yn google classrooms. Os hoffech i ni ebostio/ argaffu y ffurflenni atoch, yna ebostiwch yr ysgol os gwelwch yn dda.

Ysgol Morgan Llwyd have asked us to share important information with you regarding your child’s transition arrangements, including information on transport. There are two forms that need to be completed and returned directly to Ysgol Morgan Llwyd. These forms can be accessed on google classrooms, but should you wish, we can email the forms to you or print a paper copy. If you could please email us should you wish us to send the forms to you via email or paper copies through the post.

Diolch yn fawr.